Tshering Dorji

dko
Title
Mr.
Designation
Kidu Officer
email
tsheringdorji@trashigang.gov.bt
Phone
17752925