Chekey Gyeltshen

c
Title
Dasho
Designation
Dzongdag
email
cgyeltshen@trashigang.gov.bt
Phone
17646518